Kategorie

Wprowadzenie

Projekt "Kolory Prawosławia. Grecja" realizowany jest z błogosławieństwem zwierzchników Kościołów prawosławnych w Polsce i Grecji: Sawy, metropolity warszawskiego i całej Polski oraz Hieronima II, arcybiskupa Aten i całej Grecji. Głównym celem projektu jest promowanie greckiego prawosławia w Polsce, Grecji i na świecie. Cel ten chcemy osiągnąć poprzez wydanie albumu, organizację międzynarodowego konkursu fotograficznego i wystaw fotograficznych oraz inne formy współpracy, które mogą powstać w trakcie realizacji projektu.

Zdjęcia będą oceniany przez międzynarodowy zespół jurorów

Najlepsze i nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na wystawie i albumie pt. „KoloryPprawosławia. Grecja”. Album zostanie zredagowany i wydrukowany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej

Projekt nie dotyczy Świętej Góry Athos

Informacje ogólne

Do konkursu będą przyjmowane zdjęcia od 25 marca do 8 lipca 2023 r. w następujących czterech kategoriach: Miejsca, Reportaż, Ludzie, Detale. Uczestnicy mogą przesłać do sześciu fotografii w każdej kategorii.

Udział w konkursie

Konkurs jest otwarty dla wszystkich profesjonalnych i amatorskich fotografów z całego świata. Udział w konkursie jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

Zasady wysyłania zdjęć

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie fotografie przedstawiające miejsca kultu należące do wzajemnie uznanych kanonicznych Cerkwi prawosławnych. Zdjęcia, które mogą prezentować, powodować lub wzmagać napięcia, zostaną automatycznie odrzucone.

Prawa autorskie

Udział w konkursie nie przenosi prawa własności do nadesłanych zdjęć. Uczestnik poprzez nadesłanie fotografii automatycznie udziela licencji organizatorowi i partnerom zgodnie z niniejszym Regulaminem. Przystępując do konkursu uczestnicy udzielają organizatorom (OrthPhoto.net) prawo do publikowania swoich zdjęć w publikacjach organizatora, w tym albumach, kalendarzach, fotokastach i wystawach.
Najlepsze zdjęcia zostaną wybrane do albumu "Kolory Prawosławia. Grecja", który zostanie wydany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej. Autorzy zdjęć w albumie, otrzymają jego bezpłatny egzemplarz.

Jak uczestniczyć

Partnerzy/sponsorzy

Pomóż nam w promocji konkursu

Możesz wspomóc nas w promocji konkursu, publikując baner na swojej stronie internetowej, w mediach społecznościowych lub na blogu. Wszystkie podmioty, które wezmą udział w promocji konkursu i poinformują organizatorów o swym wsparciu, zostaną wpisane na listę partnerów medialnych.
Dla Twojej wygody przygotowaliśmy i opublikowaliśmy banery, które można wykorzystać w promocji konkursu na różne sposoby. Jeśli masz pytania lub inne pomysły, nie wahaj się skontaktować z organizatorami. Poniżej znajdują się banery do które można wykorzystać poprzez wklejenie kodu html na swojej stronie internetowej, blogu lub kanale mediów społecznościowych.

Dziekujemy za pomoc!

Strona z banerami

Partnerzy medialni