Jak uczestniczyć

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Termin do kiedy należy przysłać zdjęcia: 31 lipca 2023 roku.

Uczestnicy mogą zgłosić do konkursu maksymalnie 6 zdjęć w każdej kategorii.

Nadesłane fotografie muszą być możliwie najwyższej jakości pod względem rozmiaru pliku, głębi bitowej i rozdzielczości. Minimalna rozdzielczość: 3000px.

Wymagany format fotografii: JPG, PNG lub TIFF , jury będzie oceniać zdjęcia w przestrzeni barwnej: sRGB

Do wysyłania zdjęć do konkursu użyj adresu e-mail greece@orthphoto.net, wraz ze zdjęciami wyślij formularz zgłoszeniowy.
Jeśli email będzie większy niż 20MB, skorzystaj z systemów przesyłania plików (takich jak wetransfer, google drive, dropbox, itp.)

Uczestnicy mogą zostać poproszeni o przesłanie oryginalnych zdjęć elektronicznych. Niezastosowanie się do tego może skutkować wykluczeniem z konkursu. Komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższego i rozstrzygania wszelkich sporów w dowolnym momencie, a także do wykluczenia fotografów, którzy nie są w stanie zweryfikować informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.Regulamin konkursu i zasady uczestnictwa