Regulamin

Kolory Prawosławia. Grecja
Regulamin międzynarodowego konkursu fotograficznego

1. Cele Konkurs ma na celu zaprezentowanie różnorodności i piękna Prawosławia w Grecji. Poprzez Konkurs, którego zwieńczeniem będzie wydanie albumu i wystawa fotograficzna, chcemy zaprezentować życie Cerkwi Prawosławnej szerszej publiczności. br/> Konkurs jest organizowany, aby służyć chwale Bożej oraz umacniać i rozwijać braterskie relacje między wszystkimi Cerkwiami Prawosławnymi. Ma on również na celu pogłębienie wiedzy o Prawosławiu w tym również poszerzenie wiedzy o codziennym życiu i działalności Cerkwi Prawosławnej w Grecji.

2. Organizatorzy Organizatorami konkursu są Apostoliki Diakonia, OrthPhoto.net oraz Dział Wydawniczy Polskiej Cerkwi Prawosławnej.

3. Partnerzy Partnerami są organizacje kościelne, które pomagają w organizacji i promocji konkursu oraz fundują nagrody dla zwycięskich zdjęć. Organizacja partnerska będzie mogła publikować swoje logo w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej konkursu. Partnerzy otrzymają prawo do wykorzystywania materiałów konkursowych do celów niekomercyjnych.

4. Sponsorzy Sponsorami są osoby, organizacje lub instytucje, które fundują nagrody w konkursie. Sponsorzy będą mogli umieścić swoje logo w materiałach promocyjnych i na stronie internetowej konkursu.

5. Termin Konkurs rozpoczyna się 25.03.2023 i kończy 31.07.2023. Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

6. Zasady udziału w konkursie 6.1 Konkurs jest skierowany zarówno do fotografów profesjonalnych, jak i amatorów amatorów z całego świata. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6.2 Akceptowane będą wyłącznie fotografie przedstawiające miejsca kultu należące do wzajemnie uznanych kanonicznych Cerkwi prawosławnych.
„ .6 ”.3 Zdjęcia, które mogą prezentować, powodować lub wzmagać napięcia, zostaną automatycznie odrzucone.
6.4 Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 6 zdjęć w każdej kategorii.
6.5 Jakość i rozmiar zdjęcia powinny być: nie mniejsze niż 3000 pikseli szerokości lub wysokości (najlepiej przesłać oryginalny plik). Maksymalny rozmiar pliku zdjęcia nie może przekraczać 20 Mb.
6.6 Wymagany format fotografii: JPG, PNG lub TIFF, przestrzeń barwna używana przez jurorów: sRGB
6.7 Nadesłane fotografie muszą być możliwie najwyższej jakości pod względem rozmiaru pliku, głębi bitowej i rozdzielczości.
6.8 Zdjęcia należy przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym i zawierać tytuł zdjęcia, dane autora (nazwisko, adres i telefon) oraz rok wykonania zdjęcia. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie konkursu: www.greece.orthphoto.net
6.9 Uczestnicy mogą korzystać z technik postprodukcyjnych, takich jak powiększanie lub używanie filtrów w celu poprawy jakości zdjęć.
6.10 Jeśli uczestnik przedstawi więcej zdjęć niż dopuszczalny limit, zaakceptowane zostaną tylko przesłane najnowsze materiały.
6.11 Uczestnicy konkursu w wieku poniżej 18 lat wymagają zgody rodzica lub opiekuna na udział w konkursie. Wysyłając zdjęcia do konkursu, uczestnik potwierdza, że uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.
6.12 Decydując się na udział konkursie, uczestnik tym samym akceptuje wszystkie opublikowane zasady i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
6.13 Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przekazywanie organizatorom swoich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Orthnet ściśle przestrzega wszystkich przepisów I zasad dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych.

Aby przesłać zdjęcia do konkursu, prześlij je e-mailem na adres greece@orthphoto.net
Przesyłając e-mailem, dołącz następujący formularz uczestnictwa. Jeśli Twoje zgłoszenie jest większe niż 20 MB, skorzystaj z systemu przesyłania plików, takiego jak wetransfer, dysk Google, Dropbox itp.

7. Kategorie W konkursie zaplanowane są następujące kategorie:
Miejsca (architektura, klasztory, kościoły, cmentarze, krajobraz itp.)
Ludzie (portrety osób wyświęconych i świeckich itp.)
Reportaż (dziennikarstwo, wydarzenia kościelne, pielgrzymki, święta, fotografia uliczna itp.)
Detale (ikony, freski, mozaiki, krzyże, grobowce itp.)

8. Prawa autorskie 8.1 Uczestnik konkursu potwierdza swoim udziałem w konkursie wszystkie prawa do przesłanego zdjęcia (zdjęć); osoby w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub licencję innej osoby nie mogą brać udziału w konkursie. Zdjęcia nie mogą zawierać żadnych treści naruszających prawo, zawierających groźby, niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd ani też obraźliwych, napastliwych, oszczerczych, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, skandalicznych lub podżegających treści.
8.2 Udział w konkursie nie przenosi własności praw do nadesłanych zdjęć, ale stanowi udzielenie organizatorowi i partnerom licencji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przystępując do konkursu, uczestnik konkursu przyznaje organizatorom prawo do publikacji swoich zdjęć w publikacjach organizatorów związanych z konkursem (albumy, kalendarze, fotokasty, wystawy).
Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 200 zdjęć do jubileuszowego albumu Kolory Prawosławia, który zostanie wydany przez Wydawnictwo Warszawskiej Metropolii Prawosławnej.Autorzy, których zdjęcia zostaną wybrane do umieszczenia w albumie, otrzymają bezpłatną kopię nowego albumu.
8.3 Każde inne wykorzystanie zdjęć wymaga zgody uczestników

9. Jury i proces oceny 9.1 Jury konkursu jest międzynarodowe.
9.2 Decyzje jury są ostateczne.

10. Nagrody w konkursie* W Konkursie dostępne są następujące nagrody:
Grand Prix: (wybrane ze wszystkich kategorii): 1 000 EURO (ufundowane przez Apostoliki Diakonia)
I nagroda w kategorii: 300 EURO + dyplom
II nagroda w kategorii: 200 EURO + dyplom
III nagroda w kategorii: 100 EURO + dyplom
Wyróżnienie: Dyplom (Liczba przyznanych Wyróżnień jest decyzją Jury)

Nagrody specjalne
Dodatkowe nagrody oferowane przez naszych partnerów.
Najlepszy młody fotograf 200 EUR0 dla fotografa poniżej 21 roku życia (nagroda ufundowana przez Ambasadę Grecji w Polsce)
Najlepszy grecki fotograf Bilet lotniczy do Polski i poznawanie polskiego prawosławia (nagroda ufundowana przez Ambasadę RP w Atenach).

Nazwiska laureatów nagród zostaną ogłoszone podczas ceremonii wręczenia nagród we wrześniu oraz na stronie internetowej konkursu.
Nagrody pieniężne zostaną przekazane na rzecz ich Laureatów przelewem na konto bankowe. Zwycięzcy odpowiedzialni są za uiszczenie wszelkich opłat podatkowych oraz innych opłat związanych z otrzymaniem nagrody.

Jak zgłosić zdjęcie

Udział w konkursie jest bezpłatny.Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2023.