Βραβεία*

1000 ΕΥΡΩ

επιλεγμένα από όλες τις κατηγορίες, Ιδρύθηκε από την Αποστολική Διακονία

Μεγάλο Βραβείο

300 ΕΥΡΩ

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

1ο Βραβείο

200 ΕΥΡΩ

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

2ο Βραβείο

100 ΕΥΡΩ

Ένα βραβείο σε κάθε κατηγορία

3ο Βραβείο

Δίπλωμα

Ο αριθμός των συμμετεχόντων που θα λάβουν εύφημο μνεία θα αποφασιστεί από την κριτική επιτροπή)

Εύφημος Μνεία

200 ΕΥΡΩ

Βραβεία για φωτογράφους κάτω των 21 ετών. Το βραβείο χρηματοδοτείται από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Πολωνία.

Καλύτεροι νέοι φωτογράφοι

Αεροπορικό εισιτήριο για Πολωνία και ταξίδι εξερεύνησης της Πολωνικής Ορθοδοξίας

Ιδρύθηκε από την Πολωνική Πρεσβεία στην Αθήνα

Καλύτερος Έλληνας φωτογράφος

Επιλογή άλμπουμ

Για φωτογραφίες που θα δημοσιευτούν σε άλμπουμ οι συγγραφείς θα λάβουν άλμπουμ

Τα ονόματα των οκτώ νικητών θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της Τελετής Βράβευσης τον Σεπτέμβριο και στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Όλα τα χρηματικά έπαθλα θα αποσταλούν μέσω τραπέζης. Οι νικητές θα είναι υπεύθυνοι για την φορολογική δήλωση τυχόν κερδών

*Συνεχίζουμε να δεχόμαστε προτάσεις για χορηγούς και βραβεία για τις σετ κατηγορίες. Εάν θέλετε να χορηγήσετε ένα βραβείο, επικοινωνήστε με τον κ. Aleksander Wasyluk στο alik@orthphoto.net.

Τρόπος συμμετοχής

Ο διαγωνισμός λήγει στις 31/07/2023. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να παρατείνουν για λίγο διάστημα τη διάρκεια του διαγωνισμού.