Πανό

Σκεφτείτε να υποστηρίξετε τον διαγωνισμό δημοσιεύοντας ένα banner στον ιστότοπό σας, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο blog σας. Όλοι οι φορείς που προωθούν τον διαγωνισμό και ενημερώνουν τους διοργανωτές σχετικά με αυτήν την υποστήριξη θα συμπεριληφθούν στη λίστα των υποστηρικτών.

Για τη διευκόλυνσή σας, έχουμε ετοιμάσει και δημοσιεύσει banner που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του διαγωνισμού με διάφορους τρόπους. Εάν έχετε κάποιο ειδικό αίτημα ή ανάγκη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές. Μπορείτε να βρείτε τα banner παρακάτω και να τα χρησιμοποιήσετε επικολλώντας τον κώδικα HTML στον ιστότοπό σας, στο blog ή στη ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Σημείωση: Είναι εύκολο να αλλάξετε το μέγεθος της επιλεγμένης διαφήμισης, τροποποιώντας τις παραμέτρους "πλάτος" και "ύψος" στον κώδικα. Απλά πρέπει να τα διαφοροποιήσετε αναλογικά. Για παράδειγμα, πλάτος: 240 εικονοστοιχεία. ύψος: 200 pixel μπορούν να αλλάξουν σε πλάτος: 180; ύψος: 150 χωρίς παραμόρφωση της εικόνας.

Albanian Bulgarian Finnish French Greek Polish Romanian Russian Serbian

1920x1080px

Ορθόδοξα χρώματα. Ελλάδα

1080x1080px

Ορθόδοξα χρώματα. Ελλάδα

1080x1920px

Ορθόδοξα χρώματα. Ελλάδα

Συνεργάτες μέσων ενημέρωσης

Τρόπος συμμετοχής

Ο διαγωνισμός λήγει στις 31/07/2023. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να παρατείνουν για λίγο διάστημα τη διάρκεια του διαγωνισμού.